numer001.jpg (20971 bytes)

Jest wiele sposobów oznaczania zębów. Jedne są bardziej skomplikowane, inne wydają się być w 100% logiczne i zrozumiałe bez zbędnego tłumaczenia. Wszystkie sposoby numeracji zębów mają jednak jedną wspólną cechę: umożliwiaja one ścisłą współpracę pomiędzy lekarzem dentystą i technikiem dentystycznym, bez której to wykonanie, np. protrezy, nie byłoby możliwe.

Podstawą wiekszości z tych systemów jest specyficzny podział uzębienia na 4 części = kwadranty (tzw. krzyż uzębienia). Ważne jest to, aby na taki schemat zębów patrzeć w ten sposób jakby zastepował on pacjenta (poniższy schemat dotyczy zębów stałych):

podza001.jpg (39402 bytes)

Nie bedę opisywał wszystkich możliwych sposobów numeracji zębów człowieka, gdyż nie miałoby to najmniejszego sensu. Postaram się natomiast w sposób jak najbardziej przystępny omówić kilka tych najpopularniejszych. Oto one...
Numeracja wg. Zigmondiego

Metoda ta polega na rysowaniu kąta obok liczby oznaczającej ząb, który stanowi wycinek krzyża uzębienia. Natomiast uzębienie mleczne wyróznia się liczbami rzymskimi, w przeciwieństwie do stałych które oznacza się liczbami arabskimi. Należy przy zębach mlecznych pamietać, że jest ich tylko 20 i brak jest zębów przedtrzonowych. Oznacza to, że liczba 4 będzie oznaczać pierwszy zęb przedtrzonowy stały, a liczba IV pierwszy zęb trzonowy mleczny, np.:

zigmo001.jpg (51951 bytes)

Tak więc linia pionowa decyduje, czy jest to ząb prawy czy lewy, natomiast linia pozioma decyduje czy jest to ząb górny czy dolny.
zigmo002.jpg (36232 bytes)
Numeracja wg. Haderupa

Haderup w swojej numeracji zrezygnował, w przeciwieństwie do Zigmongiego, z bezpośredniego odnoszenia się do krzyża uzębienia. Wprowadził on oznaczenie "+" dla zębów górnych oraz "-" dla zębów dolnych. Nie bez znaczenia jest też strona, po której znajduje się dany symbol. Znak "+" bądź "-" ustawiony po prawej stronie liczby oznacza ząb prawy, a po lewej stronie ząb lewy, np.:

 

8+     prawy, górny trzonowy trzeci (stały)

-5      lewy, dolny przedtrzonowy drugi (stały)

 

Zęby mleczne natomiast  oznacza się poprzez dodanie przed numerem zęba cyfry "0", np.:
 

-03     lewy, dolny kieł (mleczny)

04+    prawy, górny trzonowy pierwszy (mleczny)

 

W późniejszym okresie oznaczanie zębów mlecznych poprzez dodawanie zera stało się jednak dość kłopotliwe, dlatego też (podobnie jak zrobił to Zigmondi) zdecydowano się na używanie do tego celu cyfr rzymskich. Nadal pozostało jednak oznaczanie kwadrantu poprzez "+" i "-" oraz ustawienie znaku wobec cyfry.
hader001.jpg (68610 bytes)
Numeracja wg. Światowej Organizacji Zdrowia (FDI)

Zakłada ona przypisanie odpowiednim kwadrantom cyfr arabskich:

 

zęby stałe:

kwadrant prawy,górny: 1

kwadrant lewy, górny: 2

kwadrant lewy, dolny: 3

kwadrant prawy, dolny: 4

zęby mleczne:

kwadrant prawy,górny: 5

kwadrant lewy, górny: 6

kwadrant lewy, dolny: 7

kwadrant prawy, dolny: 8

 

Fdi001.jpg (58589 bytes)

Np.:

16 górny, prawy trzonowy pierwszy (stały)

84 dolny, prawy trzonowy pierwszy (mleczny)

24 górny, lewy sieczny boczny (stały

71 dolny, lewy sieczny przyśrodkowy (mleczny)